Home > ภาพกิจกรรมดีทีวี > งานอบรม/สัมมนาดีทีวี> ก้าวสู่ยุค High-Definition แบบไม่หยุดนิ่ง DTV จัดสัมมนานัดพบผู้บริหารอาคารและโรงแรม
 
 
 
   
ก้าวสู่ยุค High-Definition แบบไม่หยุดนิ่ง DTV จัดสัมมนานัดพบผู้บริหารอาคารและโรงแรม

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556  บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด ได้จัดสัมมนาเรื่อง “ก้าวสู่ยุค High-Definition กับ DTV” เรื่อง Integrated Systems HDTV Solutions”  ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจ High-Definition ที่แรงอย่างไม่หยุดนิ่งไปยังกลุ่มอาคารและโรงแรมทั่วประเทศ
    ภายในงานได้รับเกียรติจาก  คุณเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและงานขายประเทศไทยและกลุ่มพื้นที่ 1 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานเปิดงาน  และได้รับเกียรติจากคุณปราโมทย์  บุญนำสุข ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรอธิบายเรื่องภาพรวมของ   Broadcast Technology   คุณสมบัติ กิตติบันเทิงกุล  Engineering and Production Manager บรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมระบบเทคโนโลยี High-Definition กับการประยุกต์ใช้งานในระบบโรงแรม   และคุณรณภูมิ  สีมานนทปริญญา  ผู้จัดการฝ่ายขาย  บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด  บรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมระบบ Integrated Systems HDTV Solutions สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม    
   ในช่วงบ่ายดีทีวีได้เปิด “บ้านไทยคม” ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังวิทยากรผู้ควบคุมดาวเทียมให้ความรู้เกี่ยวเทคโนโลยีดาวเทียมสื่อสาร เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์ดาวเทียม (Satellite Museum Room) ห้อง Satellite Control Room และท้ายสุดของงานดีทีวีจับรางวัล
มอบกล่องดีทีวีเอชดีวัน (DTV-HD1) และกล่องดีคุ้มพลัส (D-KHOOM PLUS)  ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา  จำนวน 2 รางวัลอีกด้วย
   จากสัมมนาในครั้งนี้ดีทีวีได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและวิศวกรอาคารและโรงแรม ดีทีวีจึงได้กำหนดแผนจัดสัมมนาในหัวข้อดังกล่าวไปตามหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อสร้างมั่นใจกับสินค้าที่หลากหลายภายใต้แบรนด์คุณภาพของดีทีวี และแนะนำระบบ High-Definition โดยหากอาคารหรือโรงแรมใด สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดสัมมนาดังกล่าวได้ที่ฝ่ายขายโครงการ  หรือ DTV Call Center 02 950 5005

 
 
 
 
 
 
 
DTV Service Co.,Ltd Copy Right Reserved . Call Center : 02 950 5005 Thailand Web
Stat