Home > ภาพกิจกรรมดีทีวี > Event ดีทีวี> ดีทีวี พร้อม Local Cable Operator ร่วมเปิดโลกดิจิตอล พลิกธุรกิจไปกับ DTV IP-GATEWAY ณ สถานีดาวเทียมไทยคม แคราย นนทบุรี
 
 
 
   
ดีทีวี พร้อม Local Cable Operator ร่วมเปิดโลกดิจิตอล พลิกธุรกิจไปกับ DTV IP-GATEWAY ณ สถานีดาวเทียมไทยคม แคราย นนทบุรี

      บริษัท ดีทีวี  เซอร์วิส จำกัด  หรือดีทีวี หนึ่งในเครือบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)  ผู้นำธุรกิจด้านชุดอุปกรณ์รับสัณณาญดาวเทียมในระบบดิจิตอล จัดสัมมนาเรื่อง  “เปิดโลกดิจิตอล พลิกธุรกิจเคเบิลทีวี กับ DTV IP-GATEWAY” ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 สถานีดาวเทียมไทยคม แคราย นนทบุรี
  
      ในงานคุณเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย รองกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานมีเดีย แพลตฟอร์ม บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมต้อนรับและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องทิศทางเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ทีวีในประเทศไทย คุณปราโมทย์ บุญนำสุข ผู้จัดการทั่วไป บริษัท  ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด   ได้ให้แนวทางการเติบโตของ Satellite TV ที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ Local Cable Operator  และคุณรณภูมิ สีมานนทปริญญา MDU Sales Manager ได้อธิบายถึง  “DTV IP-GATEWAY” สร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกิจเคเบิ้ลทีวี
     
      นอกเหนือจากนี้แล้วผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับฟังการสาธิตอุปกรณ์ “DTV IP-GATEWAY”  ร่วม กับคุณทวีศักดิ์ หินอ่อน วิศวกรผู้ดูแลโครงการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)   พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้เยี่ยมชมสถานีดาวเทียมไทยคม แคราย นนทบุรี   และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ด้านหน้าบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ก่อนเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันอีกด้วย
 
 
 
 
 
 
 
DTV Service Co.,Ltd Copy Right Reserved . Call Center : 02 950 5005 Thailand Web
Stat