Home > ภาพกิจกรรมดีทีวี > งานอบรม/สัมมนาดีทีวี
 
 
 
 
 
  ก้าวสู่ยุค High-Definition แบบไม่หยุดนิ่ง DTV จัดสัมมนานัดพบผู้บริหารอาคารและโรงแรม 
 
 
  งานอบรม “DTV ฉลองก้าวสู่ปีที่ 6 ดีทีวี ยุคใหม่กับไทยคม 6 : HD, Hybrid & D Khoom. ในเขตภาคตะวันออก 
 
 
  ดีทีวีร่วมกับร้านเงางาม 1991 สนับสนุน “การจัดงานมหกรรมจานดาวเทียม” อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
  งาน “DTV สู่ยุคใหม่กับไทยคม6” จ.ชลบุรี วันที่ 25 มี.ค. 2555

ดีทีวีร่วมกับบจก.คอมเทลแซท โทร.038-330-799 ร้านตัวแทนจำหน่ายจังหวัดชลบุรี จัดงาน “DTV สู่ยุคใหม่กับไทยคม6” เชิญร้านค้า และช่างอิสระเข้าร่วมงานแนะนำสินค้าใหม่ HD & Hybrid พร้อมเทคนิคและแนวทางขายสินค้า รุ่นใหม่ก่อนใคร เพิ่มเติม..

 
 
 
  งาน “DTV สู่ยุคใหม่กับไทยคม6” จ.อยุธยา วันที่ 24 มี.ค. 2555

ดีทีวี ร่วมกับร้านตัวแทนจำหน่าย จ.อยุธยา จัดงาน “DTV สู่ยุคใหม่กับไทยคม6” เชิญร้านค้า และช่างอิสระเข้าร่วมงานแนะนำสินค้าใหม่ HD & Hybrid พร้อมเทคนิคและแนวทางขายสินค้า รุ่นใหม่ก่อนใคร เพิ่มเติม..

 
 
 
  งาน “DTV สู่ยุคใหม่กับไทยคม6” จ.นครสวรรค์ วันที่ 22 มี.ค. 2555

ดีทีวี ร่วมกับร้านตัวแทนจำหน่าย จ.นครสวรรค์ จัดงาน “DTV สู่ยุคใหม่กับไทยคม6” เชิญร้านค้า และช่างอิสระเข้าร่วมงานแนะนำสินค้าใหม่ HD & Hybrid พร้อมเทคนิคและแนวทางขายสินค้า รุ่นใหม่ก่อนใคร เพิ่มเติม..

 
 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 
 
DTV Service Co.,Ltd Copy Right Reserved . Call Center : 02 950 5005 Thailand Web
Stat