Home > ถาม - ตอบ
 
 
  ลูกค้ากล่องขาว ที่ต้องการปรับปรุงซอฟต์แวร์  
    เปิดเครื่องและ กดไปที่ NBT (หมายเลข 5) หรือ Voice TV (หมายเลข 7) ถ้าสามารถดูได้ หรือ พบข้อความ “E106 สัญญาณเข้ารหัส” (เปิดทิ้งไว้ ขณะที่ทำขั้นตอนถัดไป)
หมายเลขเบอร์โทรศัพท์
หมายเลขกล่องรับสัญญาณ 10 หลัก 
 
All Question
ดูทีวีดิจิตอลไม่ได้ทำอย่างไรดี?
ส่งกล่องมา OTA ที่ บ. ดีทีวี ได้ยังไง มีค่าใช้จ่ายหรือไม่?
มีศูนย์บริการของดีทีวีในต่างจังหวัดหรือไม่?
ทำอย่างไรให้กดช่อง ฟรีทีวีเดิม 3 5 7 9 ที่ย้ายไปอยู่ช่อง 401-406 ได้ง่ายๆ ไวๆ?
ช่อง HD ในทีวีดิจิตอล ดูผ่านกล่องดีทีวีได้เป็น High Definition หรือไม่?
เลขเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ล่าสุดของกล่องรับสัญญาณแต่ละรุ่นคืออะไร?
ต้องการดูว่า กล่องรับสัญญาณใช้ซอฟต์แวร์รุ่นไหน ต้องทำอย่างไร?
จานดาวเทียม DTV ดีกว่าเสาอากาศแบบก้างปลาอย่างไร ?
ค่าติดตั้งคิดอย่างไร ?
ตัวกล่องสัญญาณ DTV ราคาเท่าไร ?
หากต้องการรับชมได้หลายจุดโดยสามารถเปลี่ยนช่องได้อิสระต้องทำอย่างไร ?
จานดาวเทียม DTV รับสัญญาณได้กี่ช่อง ?
รหัสผ่านหน้าติดตั้งจานดาวเทียมคืออะไร ?
หากต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องทำอย่างไร ?
จานดาวเทียม DTV สามารถรับได้ทั่วประเทศหรือไม่ ?
ใช้กล่อง KE-10 อยู่ แต่ดูอะไรไม่ได้ OTA โดยการปิดเปิดเครื่อง ก็ไม่ได้ ทำยังไงดีคะ
กล่อง HD1 ขึ้นข้อความ "No Signal" หรือ "ไม่มีสัญญาณ" บนหน้าจอ
ขอวิธีการตรวจสอบซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น และการทำ OTA ของกล่องขาว (รุ่นแรก) ด้วยคะ
 
Detail
  ดูทีวีดิจิตอลไม่ได้ทำอย่างไรดี?  
  ให้ทำการตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้นดังนี้

กล่องขาว Standard
:: OTA (ถอดแล้วเสียบปลั๊กใหม่) ให้เฟิร์มแวร์เป็นรุ่นล่าสุดหรือยัง?
ถ้ายังให้ทำการถอดแล้วเสียบปลั๊กใหม่ แล้วกดปุ่ม EPG ดูว่าเฟิร์มแวร์เป็นรุ่นล่าสุดหรือยัง (ดูรุ่นล่าสุดได้ที่นี่)

:: หากเฟิร์มแวร์เป็นรุ่นล่าสุดแล้ว แต่ยังรับชมไม่ได้ให้ทำดังนี้
กด Menu >>ตั้งช่องรายการ >>กด OK >> ใส่รหัสผ่าน 9999 >> ค้นหากลุ่มรายการ >> dtvthai 88 >>กด OK

หากยังรับชมไม่ได้ให้ทำตามวิธีดังนี้
กดปุ่ม Menu >> การติดตั้ง >> พิมพ์รหัส 9999 >> ไปที่ตั้งค่าเริ่มต้น-ค่าโรงงาน >> เครื่องจะรีบู้ทตัวเอง >> พอเครื่องติดให้ถอดปลั๊กเสียบใหม่ >> พอเครื่องติดลองดูว่า OTA อัตโนมัติหรือไม่ และรับชมได้หรือยัง

:: หาก OTA ไม่สำเร็จ ยังไม่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดต้องทำอย่างไร?
กดปุ่ม EPG ดูว่าเฟิร์มแวร์ และ Key เป็นเท่าไร
- หากเฟิร์มแวร์ต่ำกว่า 14.13 ท่านจะไม่สามารถทำการ OTA ด้วยตนเองได้ ต้องส่งเครื่องมาที่บริษัทดีทีวี เพื่อทำการ OTA ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- หาก Key เป็น 0, 0, 0 แสดงว่าฟังก์ชันการอัพเดตของกล่องมีปัญหา ท่านจะไม่สามารถทำการ OTA ได้ด้วยตนเอง ต้องส่งเครื่อง มาที่บริษัทดีทีวี เพื่อทำการ OTA ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่สำหรับกลุ่ม Key 0 เราพบว่า อาการในกลุ่มนี้มีได้ทั้งสองกรณีคือ
1. เมื่อส่งมา OTA เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว รับชมได้ปกติ รวมถึง สามารถรับการ OTA ได้ตามปกติในภายหลัง
2. เมื่อส่งมา OTA เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว รับชมได้ปกติ แต่กล่องไม่สามารถ OTA ได้ด้วยตนเอง หากมีช่องเพิ่มเติมใหม่ ลูกค้าต้องส่งกล่องมา OTA ทุกครั้ง แต่หากลูกค้าต้องการชมช่องตามเดิม ไม่ต้อง OTA ชมเท่าที่มีตามเวอร์ชั่นที่รับการ OTA จากบริษัทฯก็ไม่เป็นปัญหา

ดังนั้นลูกค้าที่พบปัญหา Key 0 โปรดพิจารณาทางเลือกได้ตามเหมาะสมว่าต้องการส่งกล่อง OTA ดูก่อนในเบื้องต้น หรือว่าซื้อกล่องใหม่แทนกล่องเดิม


กล่อง KE-10
:: OTA (ถอดแล้วเสียบปลั๊กใหม่) ให้เฟิร์มแวร์เป็นรุ่นล่าสุดหรือยัง?
ถ้ายัง ให้ทำการถอดแล้วเสียบปลั๊กใหม่ แล้วกดปุ่ม B ดูว่าเฟิร์มแวร์เป็นรุ่นล่าสุดหรือยัง (ดูรุ่นล่าสุดได้ที่นี่)

:: หากเฟิร์มแวร์เป็นรุ่นล่าสุดแล้ว แต่ยังรับชมไม่ได้ให้ทำดังนี้
กดเมนู >> การติดตั้ง >>กด "โอเค">> ใส่รหัสผ่าน "9999" >> เลือก "การตั้งค่าโรงงาน" >> กด "โอเค" >>รอเครื่องรีบูทตัวเองเสร็จประมาณ 2 ครั้ง >>ตรวจสอบว่าดูช่อง 401-406 และช่อง 11-46 ได้หรือไม่

:: หาก OTA ไม่สำเร็จ ยังไม่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดต้องทำอย่างไร?
หาก กดปุ่ม B แล้วพบว่าเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชั่นต่ำกว่า TH 0.3.2D จะทำการ OTA ด้วยตนเองไม่ได้ ต้องส่งกล่องมา OTA ได้ที่บริษัทดีทีวีทางไปรษณีย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


กล่องดีคุ้ม และดีคุ้มพลัส
:: OTA (ถอดแล้วเสียบปลั๊กใหม่) ให้เฟิร์มแวร์เป็นรุ่นล่าสุดหรือยัง?
ถ้ายัง ให้ทำการถอดแล้วเสียบปลั๊กใหม่ แล้วกดปุ่ม info ดูว่าเฟิร์มแวร์เป็นรุ่นล่าสุดหรือยัง (ดูรุ่นล่าสุดได้ที่นี่) หากยังไม่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ให้ตั้งค่าดังนี้ค่ะ
กดปุ่ม Menu เลือก ตั้งค่า OTA แล้วปรับค่าต่างๆ ตามนี้

ดีคุ้ม
ความถี่ 12272
Symbol Rate 30000
OTA PID 00880
ใช้งานOTA เปิด

ดีคุ้มพลัส
ความถี่ 12272
Symbol Rate 30000
OTA PID 00882
ใช้งานOTA เปิด
 
  ส่งกล่องมา OTA ที่ บ. ดีทีวี ได้ยังไง มีค่าใช้จ่ายหรือไม่?  
  การส่งกล่องมา OTA ที่ บ. ดีทีวี เซอร์วิส ไม่มีค่าใช้จ่าย
แต่หากมีกรณีอุปกรณ์อื่นๆ ในเครื่องชำรุดร่วมด้วยจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อม
หากตัวเครื่องหมดช่วงระยะเวลาของการรับประกันสินค้าแล้ว
ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบก่อนทำการซ่อมแซม
(ซึ่งโดยทั่วไปค่าซ่อมจะอยู่ที่ประมาณ 290 บาท)

- สามารถมาได้ด้วยตนเองได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
ที่ บ. ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด อาคารสถานีดาวเทียมไทยคม จ. นนทบุรี

หากคิวไม่ยาว สามารถรอรับได้เลย แต่ถ้าคิวยาว สามารถมารับได้ในวันรุ่งขึ้น


- หรือจะส่งมาทางไปรษณีย์โดยส่งมาที่
ฝ่ายบริการลูกค้า
บ.ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด
อาคารสถานีดาวเทียมไทยคม ชั้น 1
41/103 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

โปรดแจ้ง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ปัญหาที่พบ ให้ชัดเจนด้วยนะคะ
(ทางไปรษณีย์ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์)
 
  มีศูนย์บริการของดีทีวีในต่างจังหวัดหรือไม่?  
  ลูกค้าดีทีวีสามารถรับบริการอัพเดตซอฟต์แวร์ได้ฟรี สำหรับเครื่องในประกัน
รวมถึงบริการส่งซ่อมตัวเครื่องได้ที่ศูนย์บริการแมงป่องแซทเทลไลท์ใกล้บ้านท่านได้แล้ววันนี้
อัพเดตซอฟต์แวร์ (OTA) ฟรี สำหรับเครื่องที่อยู่ในประกัน ** กรณีนอกประกันคิดค่าบริการในการอัพเดตซอฟต์แวร์ (OTA) 100 บาทต่อเครื่อง
หากเครื่องเสียและต้องมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนคิดค่าบริการเพิ่มเติมในส่วนของค่าอะไหล่และค่าแรงตามลักษณะอาการ

ดูรายละเอียดศูนย์บริการแมงป่องแซทเทลไลท์ได้ ที่นี่
 
  ทำอย่างไรให้กดช่อง ฟรีทีวีเดิม 3 5 7 9 ที่ย้ายไปอยู่ช่อง 401-406 ได้ง่ายๆ ไวๆ?  
  - สำหรับกล่อง KE-10 และดีคุ้ม แค่กดปุ่ม P1 ที่รีโมต
แล้วใช้ลูกศรเลื่อนขึ้นลงไปช่องที่ต้องการแล้วกด OK

- สำหรับกล่อง DTV-HD 1 กดไปที่ช่องที่ต้องการบันทึกรายการโปรด
แล้วกดปุ่ม FAV ที่รีโมต สังเกตว่า จะมี * ขึ้นมาที่หน้าชื่อตรงที่แถบ Mini EPG ด้านล่าง
แสดงว่า เครื่องบันทึกช่องนั้นเป็นรายการโปรดแล้ว
เมื่อจะกดเรียกดูช่อง ให้กดปุ่ม FAV แล้วเลื่อนลูกศรไปยังช่องที่ต้องการแล้วกด OK
 
  ช่อง HD ในทีวีดิจิตอล ดูผ่านกล่องดีทีวีได้เป็น High Definition หรือไม่?  
  ปัจจุบันช่อง HD ในทีวีดิจิตอลสามารถดูผ่านกล่องดีทีวีและกล่องดาวเทียมอื่นๆ ได้ในแบบ Standard Definition
เนื่องจากต้นทางของช่องสถานีต่างๆ ส่งสัญญาณเพื่อแพร่ภาพในระบบดาวเทียมที่คุณภาพระดับ Standard เท่านั้น
 
  เลขเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ล่าสุดของกล่องรับสัญญาณแต่ละรุ่นคืออะไร?  
  (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค. 57)

D-Touch เวอร์ชั่น V.16

KE-10 เวอร์ชั่น V.3

กล่องรุ่นดีคุ้ม (D-Khoom) เวอร์ชั่น V.40.74

กล่องรุ่นดีคุ้มพลัส (D-Khoom Plus) เวอร์ชั่น V.39.34

DTV-HD1 เวอร์ชั่น V.5

กล่องมาตรฐานสีขาว เวอร์ชั่น V14.16C

 
  ต้องการดูว่า กล่องรับสัญญาณใช้ซอฟต์แวร์รุ่นไหน ต้องทำอย่างไร?  
  D-Touch กดปุ่ม serial สีเหลือง
DTV-HD 1 กดปุ่ม S/N ใต้ปุ่มสีเขียว
กล่องมาตรฐานสีขาว กดปุ่ม EPG
KE-10 กดปุ่ม B
กล่องรุ่นดีคุ้ม (D-Khoom) /ดีคุ้มพลัส (D-Khoom Plus) กดปุ่ม Info
 
  จานดาวเทียม DTV ดีกว่าเสาอากาศแบบก้างปลาอย่างไร ?  
  ความคมชัดจะดีกว่าเสาก้างปลาแน่นอนครับเนื่องจากรับสัญญาณ โดยตรงจากดาวเทียม มีความคงทนกว่า มีความสามารถในการรับช่องได้มากกว่า รวมถึงอนาคตอาจเพิ่ม Application อื่น ๆ ได้มากมาย  
  ค่าติดตั้งคิดอย่างไร ?  
  ขึ้นอยู่กับระยะทางที่จะไปติดตั้งและความยากง่ายในการติดตั้งครับ  
  ตัวกล่องสัญญาณ DTV ราคาเท่าไร ?  
 
D-touch ซื้อตอนนี้ดูฟรี Knowledge Package จากทรูถึงสิ้นปี 2557 ราคา 1,090 บ.


DTV-HD1 ซื้อตอนนี้ดูฟรี Super Sport Package จากทรู ถึงสิ้นปี 2557 มีช่องที่เป็น HD 10 ช่อง ราคา 2,290 บ.
 
  หากต้องการรับชมได้หลายจุดโดยสามารถเปลี่ยนช่องได้อิสระต้องทำอย่างไร ?  
  ต้องเพิ่มกล่องรับสัญญาณเพิ่มอีกตามจุดที่จะรับชมครับ วิธีในการติดตั้ง ดูได้ที่นี่  
  จานดาวเทียม DTV รับสัญญาณได้กี่ช่อง ?  
  ดูช่องรายการของจาน DTV ได้ที่นี่ครับ  
  รหัสผ่านหน้าติดตั้งจานดาวเทียมคืออะไร ?  
  9999  
  หากต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องทำอย่างไร ?  
  ติดต่อมาที่ เบอร์ 02-950-5005 ได้เลยครับ  
  จานดาวเทียม DTV สามารถรับได้ทั่วประเทศหรือไม่ ?  
  ได้ครับ  
  ใช้กล่อง KE-10 อยู่ แต่ดูอะไรไม่ได้ OTA โดยการปิดเปิดเครื่อง ก็ไม่ได้ ทำยังไงดีคะ  
 
1. กดปุ่ม C (Search) ที่รีโหมด จะพบหน้าต่าง "ค้นหาช่องรายการ" แสดงขึ้นมาที่หน้าจอ

2.เลื่อนมาบรรทัด : ความถี่ = เปลี่ยนความถี่ให้เป็น 12313( โดยกดศรซ้ายเพื่อลบ และกดเลข 12313 ได้เลย )

3.เลื่อนมาบรรทัด : ซิมโบเรต = เปลี่ยนให้เป็น 30000 ( โดยกดศรซ้ายเพื่อลบ และกดเลข 30000 ได้เลย )

4.เลื่อนมาบรรทัด : โพราไรเซชั่น = เปลี่ยนให้เป็น แนวตั้ง ( โดยกดศรซ้าย-ขวา เพื่อเปลี่ยน

5.เลื่อนมาบรรทัด : โหมดการสแกน = เปลี่ยนให้เป็น ค้นหาTP ( โดยกดศรซ้าย-ขวา เพื่อเปลี่ยน )

6.กดปุ่ม C (Search) อีกครั้ง = เครื่องจะค้นหาช่องรายการ จนเสร็จสิ้น และแจ้งว่า พบกี่ช่องรายการ

7.กดปุ่ม Exit

8.กดปุ่ม menu เลือกมาที่การติดตั้ง กดOK "รหัสผ่าน 9999"

9.เลื่อนมาที่ ปรับปรุงซอพต์แวร์ กดOK

10.กดOK อีกครั้ง เครื่องจะเริ่มทำการ OTA แล้วรอจนกว่าการ OTA เสร็จ

11. กดปุ่ม Info บนรีโหมด สังเกตที่บรรทัด "S/W Version" ว่าจะเป็น xx0.3.1Dxxx
 
  กล่อง HD1 ขึ้นข้อความ "No Signal" หรือ "ไม่มีสัญญาณ" บนหน้าจอ  
 
ถ้าก่อนหน้านี้เคยดูได้ ลองตั้งค่ากล่องรับสัญญาณใหม่อีกครั้ง ตามขั้นตอนดังนี้นะครับ

1. กดปุ่ม Menu ที่รีโหมด => เลือก "การติดตั้ง" => เลือก "ตั้งค่าดาวเทียมอัตโนมัติ" => กดปุ่ม OK ที่รีโหมด

2. เลื่อนขีดเส้นใต้มาที่คำว่า "ตกลง" และกดปุ่ม OK ที่รีโหมด

3. พบหน้าต่าง "ค้นหา LNB อัตโนมัติ" แสดงบนหน้าจอ เพื่อทำการตั้งค่ากล่องรับสัญญาณใหม่ รอจนเสร็จขั้นตอนและหน้าต่างจะหายไปเองครับ
 
  ขอวิธีการตรวจสอบซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น และการทำ OTA ของกล่องขาว (รุ่นแรก) ด้วยคะ  
 
ดาวโหลดขั้นตอนการ OTA

1. ถ้าไม่ได้ถอดปลั๊กเพื่อปิดเครื่องนานแล้ว ขอให้ถอดปลั๊กเสียบใหม่เพื่อปิดและเปิดเครื่องหนึ่งครั้งครับ ถ้าพบหน้าต่างปรับปรุงซอฟต์แวร์ หรือ ค้นหาช่องรายการ ขอให้รอจนจบขั้นตอนก่อนนะครับ

2. กดปุ่ม EPG ที่รีโหมด ถ้าไม่มีหน้าต่าง DTV Info แสดงขึ้นมาที่หน้าจอ หรือ สังเกตบรรทัด "รุ่น Fireware" แล้วไม่ใช่ "xxx V14.12 xxx" ขอให้ทำการ OTA ตามขั้นตอนถัดไปครับ

3. กดปุ่ม Menu ที่รีโหมด => เลือก "การติดตั้ง" => กดปุ่ม OK ที่รีโหมด

4. ใส่รหัสผ่าน 9999

5. เลือก "ปรับปรุงซอฟแวร์" กดปุ่ม OK ที่รีโหมด

6. พบข้อความแจ้งมีซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่ กดปุ่ม OK ที่รีโหมด เพื่อยืนยัน

7. เครื่องจะปิด/เปิดอัตโนมัติและเริ่มดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่ ใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที (ระหว่างนี้กรุณาอย่าปิดเครื่องนะครับ)
 


   
 

 
 
DTV Service Co.,Ltd Copy Right Reserved . Call Center : 02 950 5005 Thailand Web
Stat