Home > ช่างติดตั้ง > เทคนิคการติดตั้ง
 
 
  2013/02/12 วิธีการปรับปรุง S/W เครื่องรับสัญญาณ DTV กล่องขาว และ KE-10(New)  
   
  2012/03/13 วิธีการอัพเดท Software เพื่อทำการเข้ารหัสช่อง  
   
  2012/03/02 วิธีการปรับปรุง Software เครื่องรับสัญญาณ DTV  
   
  2012/03/01 วิธีการปรับปรุง Software เครื่องรับสัญญาณ DTV D-Khoom  
   
  2011/12/15 ขั้นตอนการปรับปรุงโปรแกรมเครื่องรับดีทีวี (กล่องขาว & สีดำ)  
   
  2011/07/14 วิธีการเพิ่มช่อง T-Sports ในเครื่องรับสัญญาณดีทีวี  
   
  2011/06/08 วิธีการแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนความถี่ดีทีวี (มิ.ย. 54)  
   
  2011/05/20 วิธีการแก้ไขปัญหา Error Code ต่างๆ  
   
  2011/05/06 วิธีการแก้ไขปัญหาในการรับชมดีทีวี_พ.ค.2554  
   
  2011/02/10 การเตรียมการ เพื่อรองรับการเพิ่มช่องคุณภาพของดีทีวี  
   
  2010/12/16 DTV Multi-switch  
   
  2010/12/02 คู่มือการติดตั้งจาน DTV KU+C Band (เคยู พลัส ซี)  
   
  2010/10/12 คลิปการติดตั้ง DTV Easy แบบพกพา (KE-10)  
   
  2010/10/12 คลิปตั้งแต่จานดาวเทียมดีทีวี อีซี่ แบบยึดติดพื้นถาวร  
   
  2010/10/12 คลิปการติดตั้ง DTV Duo (KE-10)  
   
  2010/10/12 คลิปการตั้งค่ากล่องรับสัญาณ รุ่น KE-10  
   
  2010/10/05 การติดตั้งดีทีวี (มาตรฐาน) สำหรับกล่องรับสัญญาณรุ่น KE-10 (สีดำ)  
   
  2010/10/04 วิธีการเพิ่มช่องรายการ สำหรับกล่องรับสัญญาณรุ่น KE-10  
   
  2010/09/20 คู่มือการติดตั้งและการใช้เครื่องรับสัญญาณ User Manual Satellite Digital Receiver KE-10  
   
  2010/06/22 ดาวน์โหลดการติดตั้งจานดีทีวี รุ่นดูโอ โดยก้านจับแบบสไลด์  
   
  2010/06/01 การติดตั้งดีทีวี (มาตรฐาน) สำหรับกล่องรับสัญญาณสีขาว  
   
  2010/06/01 การปรับตั้งค่าตัวเครื่องรับ DTV  
   
  2010/06/01 การปรับตั้งค่าตัวเครื่องรับ DTV  
   
  2010/06/01 การเชื่อมต่อหัว LNB ในระบบ C-KU ของเครื่องรับ DTV ในแบบต่างๆ  
   
  2010/06/01 การเชื่อมต่อหัว LNB ในระบบ C-KU ของเครื่องรับ DTV ในแบบต่างๆ  
   
  2010/06/01 Portable Manual  
   
  2010/06/01 Portable Manual  
   
  2010/06/01 วิธีการแก้ไขปัญหาในการรับชมที่เกิดหลังจากการปรับปรุง Software 13.3  
   
  2010/06/01 วิธีการแก้ไขปัญหาในการรับชมที่เกิดหลังจากการปรับปรุง Software 13.3  
   
  2010/06/01 วิธีการติดตั้งกล่อง DTV เพื่อรับชม KU-Band ตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไป  
   
  2010/06/01 วิธีการติดตั้งกล่อง DTV เพื่อรับชม KU-Band ตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไป  
   
  2010/04/07 คู่มือการติดตั้งจาน DTV Duo  
   
  2010/04/07 คู่มือการติดตั้งจาน DTV Duo  
   
  2009/12/01 คู่มือการติดตั้งและการใช้เครื่องรับสัญญาณ (ซอฟท์แวร์เวอร์ชั่น 13.3)  
   
  2009/12/01 วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆของดีทีวี  
   
  2008/06/16 การตั้งค่าเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม DTV ( ใช้กับ แอลเอ็นบีค่า 10600)  
   
   
 
 
 
DTV Service Co.,Ltd Copy Right Reserved . Call Center : 02 950 5005 Thailand Web
Stat